Skip to content

Історична vs справедлива

by admin on June 30th, 2015

29 червня Голова Ради з МСБО Ганс Хугерворст (Hans Hoogervorst) виступив на конференції з МСФЗ, що проходить в Парижі.
В доповіді зокрема було розглянуто проблему порівняння оцінки за справедливою та за історичною вартістю.
Голова Ради з МСБО вважає, що суперечності між такими базами оцінки не надто кардинальні. Пан Хугерворст наголошує на тому, що історична вартість не така вже й достовірна та стабільна, як прийнято вважати.
За приклад змін історичної вартості в доповіді було обрано амортизацію основних засобів: сума амортизації є не менш суб’єктивною, ніж переоцінка за справдливою вартістю.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS