Skip to content

Стандартизована невизначеність

by admin on August 26th, 2010

23 серпня Член Ради з МСБО Патрік Фінеган (Patrick Finnegan) опублікував на сайті Ради статтю «Пропозиція проаналізувати невизначеність» (A proposal to analyse uncertainty), присвячену проекту  стандартизації  в царині аналізу вимірювання невизначеності для обчислення справедливої вартості  (Measurement Uncertainty Analysis Disclosure for Fair Value Measurements).

Автор відзначає, що IASB та FASB пропонують запровадити розкриття в звітності не тільки методів визначення справедливої вартості, а й інформації про чутливість обчислення справедливої вартості до основних оціночних припущень ( the sensitivities of fair value measurements to the main valuation assumptions).

У разі прийняття проекту підприємства будуть змушені  оприлюднювати дані про  те, які економічні припущення були зроблені фахівціми підприємств при оцінці деяких статей звітності (наприклад, інформація про прогнози зростання доходів, динаміку постійних витрат, інфляційні очікування).

Патрік Фінеган наголошує на тому, що Рада з МСБО прагне витримати баланс між інформаційними потребами інвесторів та витратами, які несуть підприємства у зв’зку з наданням такої інформації.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS