Skip to content

Аccrual за ПСБО

by admin on August 6th, 2015

В статті “ACCRUAL – РЕЗЕРВ ЧИ ЗАБОРГОВАНІСТЬ?” Олена Згортюк розглядає питання класифікації такої категорії як “ассruals» в форматі ПСБО, де ця категорія не використовується як окреме поняття.
Автор доходить наступного висновку:
“Проаналізувавши природу накопичувальних тимчасових нарахувань, можна стверджувати, що це є забезпечення“.
Крім того О.Згортюк зауважує:
“бухгалтеру потрібно звикати з думкою, що нарахування «ассruals» є обов’язковим не тільки з точки зору вимог П(с) БО України, але й виходячи з норм Податкового кодексу.
Отож, відійшовши від прискіпливого податкового обліку, бухгалтери кидаються в обійми так званого «creative accounting», тобто творчості в бухгалтерії.
Сподіваємось, що бухгалтери не залишаться наодинці з труднощами «творчої бухгалтерії», а будуть долати цей тернистий та невідомий шлях разом з податковими інспекторами”.

Наш коментар:
Дійсно більшість accruals схожі саме на забезпечення. Втім таке подання не є єдино можливим.
Параграф 11 МСБУ 37 вказує на те, що accruals може відображатися як за статтею забезпечень, так и у склади звичайної кредиторської заборгованості.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS