Skip to content

Мінфін прагне змін

by admin on August 10th, 2015

Олег Канцуров, начальник управління методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України висловився з приводу законопроекту, поданого Мінфіном до ВР:

” У згаданому Законі (№996-XIV) мають з`явитися такі терміни: «витрати», «доходи», «звітний період», «звіт про платежі на користь держави», «звіт про управління», «таксономія фінансової звітності» та «підприємства, що становлять суспільний інтерес». Також ми пропонуємо встановити (для цілей бухобліку) критерії віднесення підприємств до мікропідприємств, малих, середніх та великих підприємств, згідно з положеннями Директиви 2013/34/ЄС. Новий законопроект поширюється на операції з виконання бюджетів та складання фінансової звітності про виконання бюджетів з урахуванням бюджетного законодавства. Крім того, він спрямований на скорочення переліку обов’язкових реквізитів для первинних документів, уточнення періоду складання проміжної фінансової звітності (з метою забезпечення однозначності у визначенні періоду, за який вона складається). Щодо підприємств, які здійснюють видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, то вони повинні складати фінансову звітність, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Принагідно зазначимо, що планується удосконалити порядок подання та оприлюднення фінансової звітності (у тому числі для підприємств, які застосовують МСФЗ) в єдиному електронному форматі, а також зобов’язати підприємства надавати копії фінансової звітності за запитом юридичних і фізичних осіб”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS