Skip to content

US-GAAP: тринадцяте оновлення

by admin on August 17th, 2015

FASB затвердила чергове оновлення ASU 2015-13, яке вносить зміни до розділу 815 “Деривативи та хеджування” Кодифікації US-GAAP.
Оновлення стосується контрактів на постачання електроенергії на централізованому ринку.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS