Skip to content

Всупереч закону

by admin on August 19th, 2015

В листі Мінфіну 03.06.2015 р. N 31-11420-08-10/18126 знов наведено сумнівну позицію Мінфіну щодо відображення в звітності “окупованих” активів:
“У річній фінансовій звітності інформація про активи, до яких неможливо забезпечити безпечний та безперешкодний доступ, та зобов’язання і власний капітал, які не можуть бути документально підтверджені у зв’язку з відсутністю доступу до відповідних первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку, відображається за даними бухгалтерського обліку”.
В Законі “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” активамі визначено ліше ті ресурси, які контролюються підприємством.
Якщо працівники підприємства навіть не мають доступу до таких активів, то про контроль не може бути і мови.
Таким чином, якщо суворо дотримуватися норм Закону, то такі активи слід негайто списувати.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS