Skip to content

Проміжна буде по-дорослому

by admin on August 25th, 2015

Нацбанк висунув вимогу до банків щодо складання проміжної звтності відповідно до МСФЗ:

“Відтепер форми проміжної фінансової звітності відповідатимуть річній, що полегшить порівняння інформації у фінансовій звітності за різні періоди. Так, наприклад, у проміжну фінансову звітність у паперовому вигляді додатково включатимуться ще дві форми: проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі та проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів”.

Отже “проміжна” лафа скінчилася. Тепер проміжний звіт буде складатися не в скороченому форматі, а по-дорослому.
Цікаво, а в НБУ подумали про додаткові витрати, які нестимуть банки у зв’язку з новими вимогами?
Враховуючи складне становище, в якому опинилася банківська система, такі витрати можуть стати важким тягарем.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS