Skip to content

Суттєвість розкриття

by admin on September 25th, 2015

FASB оприлюднив для обговорення проекти керівництв із застосування категорії суттєвість при складанні приміток до фінансової звітності.
Пропонується внести відповідні зміни до Концептуальної основи, а також до Теми 235 Кодифікації US-GAAP.
Коментарі в рамках обговорення приймаються до 8-го грудня 2015 року.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS