Skip to content

Шістнадцяте оновлення – симпліфікація

by admin on September 28th, 2015

FASB затвердила ASU-2015-16, що вносить зміни до теми 805 Кодифікації US-GAAP “Об’єднання бізнесу” . Зміни спрямовані на спрощення обліку в ситуації коригування оціночного періоду.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS