Skip to content

Мінагрополітика про бухоблік

by admin on October 20th, 2015

Мінагрополітики в Додатку до листа від 4 грудня 2003 р. № 37-27-12/14024 затвердило Методичні рекомендації про бухгалтерський облік розрахунків з власниками земельних та майнових паїв сільськогосподарських підприємств.
Зокрема в Методрекомендаціях вказана кореспонденція, якою відображається вартість викупу паю:

” Оприбуткування придбаних майнових паїв або часток у майні співвласників без виділення майна в натурі здійснюється на підставі належно оформлених договорів за ціною придбання.

Зазначена операція відображається по дебету рахунку 12 “Нематеріальні активи” і кредиту рахунку 55 “Інші довгострокові зобов’язання” (якщо термін розрахунку підприємства за придбані активи за договором перевищує 1 рік або операційний цикл) або кредиту рахунку 685 “Розрахунки з іншими дебіторами” (якщо термін розрахунку підприємства за придбані активи за договором менше ніж 1 рік або операційний цикл). Термін амортизації визначається, виходячи з строку дії договору про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що знаходиться у спільній частковій власності (договору оренди), але не більше 10 років“.

Отже отримання земельного паю відображається не як отримання землі, а як отримання права на обробку землі.

Стосовно ж рекомендації про обмеження терміну амортизації такого права десятьма роками, ми маємо певні сумніви :)

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS