Skip to content

IFRIC: проекти нових інтерпретацій

by admin on October 22nd, 2015

Комітет з тлумачень МСФЗ оприлюднив для загального обговорення два проекти нових інтерпретацій:

1.Тлумачення МСБО 12, яке стосується невизначеності, коли чинний податковий режим вимагає негайної сплати податку навіть у спірній ситуації - Uncertainty over income tax treatments.

2.Тлумачення МСБО 21, що стосується обліку інвалютних авансів та передоплат – Foreign currency transactions and advance consideration.

Коментарі проектів приймаються Комітетом до 19 січня 2016 року.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS