Skip to content

Балансово-податкова вартість

by admin on October 27th, 2015

Питання:
В результаті зменшення корисності основних засобів частина їхньої вартості була віднесена до витрат підприємства.
З якої вартості після цього нараховувати амортизацію для цілей оподаткування?

Відповідно до п.п. 11 п.4 Перехідних положень ПКУ:
” При розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 статті 138 цього Кодексу балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 1 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31 грудня 2014 року відповідно до статей 144 – 146 та 148 розділу III цього Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року”.
Таким чином, в податковому обліку в якості об’єкту амортизації продовжує застосовуватися не бухгалтерська, а податкова вартість основних засобів (при цьому законодавець чомусь вперто продовжує називати її “балансовою”, хоча власне бухгалтерський баланс тут ні до чого).
Згідно з п. 138.1 ПКУ, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
Отже вплив зменшення корисності на фінрезультат буде еліміновано.
Якщо після проведення зменшення корисності податкову амортизацію нараховувати на бухгалтерську вартість основних засобів, яка зменшилася, то та частина вартості основних засобів, яка була списана на втрати від зменшення корисності, ніколи не зменшить оподатковуваний прибуток.
І хоча в ПКУ відсутня спеціальна норма, котра вказувала б на те, що об’єктом нарахування амортизації є не бухгалтерська , а податкова вартість основних засобів, на наш погляд, норма п.п. 11 п.4 Перехідних положень ПКУ непрямо свідчить саме про це.
Відтак, з нашої точки зору, після зменшення корисності в бухгалтерському обліку, в податковому обліку треба нараховувати амортизацію на ту вартість, яка не враховує зменшення корисності.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS