Skip to content

ДФС: амортизація під час капремонту

by admin on November 11th, 2015

В листі ДФС від 03.11.2015 р. N 24527/10/28-10-06-11 пояснюється ситуація з обліком амортизації під час проведення капітального ремонту за умови складання звітності за МСФЗ.
Висновки такі:
“ На підставі п. 55 МСБО 16 амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Отже, амортизацію не припиняють, коли актив не використовують або він вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повністю. Проте, згідно з використаними методами амортизації, амортизаційні відрахування можуть дорівнювати нулю, якщо немає виробництва.
   
   Враховуючи зазначене, платник податку має керуватися правилами бухгалтерського обліку з урахуванням обмежень, передбачених нормами ст. 138 розділу III та п. 11 підрозділу 4 розділу XX Перехідних положень ПКУ зокрема, при урахуванні груп та мінімально допустимих строків амортизації, методів нарахування амортизації та ін”.

Наш коментар:
Зважаючи на контекст посилання на МСБО 16, можна припустити, що податківці не заперечують, що за умов звітування в рамках МСФЗ, під час фактичного призупинення експлуатації амортизація продовжує нараховуватися і в податковому обліку.
Нагадаємо, що раніше ДФС наполягала на припиненні амортизації в таких умовах, через те, що мовляв такі основні засоби стають “невиробничими” (див. лист ДФС  02.06.2015 г. N 11385/6/99-99-19-02-02-15).

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS