Skip to content

Педько. Корпоративний контроль та конфлікти інтересів

by admin on August 29th, 2010

Книга А.Педько «Власність, контроль і конфлікт інтересів в акціонерних товариствах» (видавничий будинок «Київо-могилянська академія», 2008 р.) містить грунтовне  дослідження в галузі корпоративної конфліктології.
В цій роботі відверто оповідається про різні казуси практичного управління українськими АТ.
Автор доходить цікавих висновків. Зокрема він стверджує, що «українські комерційнібанки не стали провідною силою у корпоративному секторі».

From → Книги

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS