Skip to content

Податкова амортизація: МСФЗ-аспект

by admin on November 25th, 2015

В листі ДФС від 18.11.2015 р. N 25655/10/28-10-06-11 йдеться про умови податкової класифікації необоротних активів за умови складання фінзвітності за МСФЗ.
податківці констатують: “Нормативним документом, що регламентує облік основних засобів, а також їх відображення у міжнародній фінансовій звітності є “Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 “Основні засоби” від 01.01.2014 р. (далі – МСБО 16), відповідно до якого для визначення об’єкта основних засобів не застосовується вартісний критерій, передбачене групування основних засобів за класами відповідно до облікової політики підприємства та відсутнє поняття МНМА“.
Також в листі вказано наступне: ” Підпунктом 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 ПКУ визначені групи основних засобів та інших необоротних активів, мінімально допустимі строки їх амортизації, а також обумовлені особливості щодо врахування при розрахунку амортизації строків корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів в бухгалтерському обліку. Зокрема, для МНМА мінімально допустимі строки їх амортизації не встановлено“.
Висновок: “Враховуючи зазначене, платник податку, який веде бухгалтерський облік відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, здійснює амортизацію активів (згрупованих за класами відповідно до облікової політики платника) з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, п. 138.3 ст. 138 ПКУ”.

Нагадаємо, що МСБО 16 не містить суворих вимог щодо класифікації основних засобів за класами, як це зроблено в ПСБО 7 та ПКУ.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS