Skip to content

Акти із запізненням: помилка?

by admin on November 26th, 2015

В листі Київської ДФС від 20.11.2015 р. № 17816/10/26-15-15-03-11 проаналізовано ситуацію щодо включення до складу витрат платника податку на прибуток, якщо акт наданих послуг отримано з запізненням у наступному звітному періоді.
В листі багато цитат з бухгалтерських нормативів, після чого дається посилання на норми ПКУ щодо оформлення помилок. Ці положення дають податківцям підстави для такого висновку:
“якщо первинні документи, що підтверджують здійснення витрат, які формують собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), складені у звітному періоді, а отримані платником у наступному звітному періоді, то такі витрати враховуються шляхом подання уточнюючого розрахунку до раніше поданої ним податкової декларації”.
Отже податківці мабуть вважають, що акт, який отримано із запізненням, буде підставою для відображення витрат в періоді його отримання, і оскільки це не відповідає правилам бухобліку, то треба виправляти помилку.
Вочевидь, податківцям невідомо, що за правилами бухобліку у разі відсутності підтверджуючого документу, коли точна сума витрат невідома, витрати відображаються в періоді їх фактичного понесення за оціночними сумами шляхом створення забезпечення (в системі МСФЗ це зазвичай називають “нарахуваннями” – accruals).
Облік забезпечень з метою оподаткування в ПКУ врегульовано через відповідні коригування фінрезультату.
Отже за умов правильного ведення обліку жодних помилок виправляти не потрібно.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS