Skip to content

Амортизація подарунка

by admin on November 26th, 2015

В листі Київської ДФС від 06.11.2015 р. № 16986/10/26-15-15-03-11 пояснюється ситуація з правилами оподаткування операцій з безкоштовно отриманими основними засобами.
Податківці визнають, що такі активи оприбутковуються за справедливою вартістю, та амортизуються. Крім того, вони нагадують про доходи, які також слід визнавати:
“Згідно з абз. 2 п. 21 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290 із змінами та доповненнями, якщо безоплатно отриманий актив забезпечує надходження економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то доходи визнаються на систематичній основі (наприклад, у сумі нарахованої амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди”.

Нагадаємо, що в системі ПСБО діє особливо-самобутня система обліку таких активів – спочатку їх вартість визнається в капіталі, а потім списується звідти на доходи.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS