Skip to content

Англійці за обачність

by admin on November 26th, 2015

Рада з фінансової звітності Великої Британії (The United Kingdom Financial Reporting Council – FRC) оприлюднила свій відгук на проект змін до Концептуальної основи МСФЗ, запропонований в ED/2015/3.
Головний лейтмотив: англійці щиро вітають поверення до Концептоснови принципу обачності. причому вони наполягають на тому, що це має бути не просто правило обережності, а саме закріплення переваги готовності бухгалтера до визнання збитків, ніж прибутків (greater readiness to recognise losses than profits).

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS