Skip to content

Україна не Естонія

by admin on December 3rd, 2015

Людмила Рубаненко, керівник групи експертів ВГО “Спілка податкових консультантів України”, висловилася з приводу южанінского проекту із запровадження естонської моделі оподаткування вилучення капіталу:
“Тут інша податкова культура. Ми не можемо базувати нашу податкову політику за принципами Естонії. Завжди потрібно враховувати національні особливості.
Крім того, естонська система надто складна в управлінні. Запровадження оподаткування розподіленого прибутку вимагає обов’язкового ведення обліку окремих витрат усіма без винятку підприємствами в країні.
Це значно ускладнює облік для 95% підприємств, вимагає чимало коштів та часу, посилює контроль за веденням обліку з боку податкових органів і як наслідок – збільшує можливості для корупції та тиску податківців”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS