Skip to content

Мінфін прагне усунення розбіжностей

by admin on December 3rd, 2015

До одного з позитивних моментів урядового варіанту змін до ПКУ можна віднести усуннення розбіжностей між податковим та бухгалтерським визначенням нематеральних активів.
Теперішня редакція ПКУ:
“нематеріальні активи – право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об’єктом права власності (інтелектуальної власності), право користування майном та майновими правами платника податку в установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном та майновими правами”.
Запропонована редакція:
“нематеріальні активи – активи, які відповідають визначенню нематеріального активу відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та обліку”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS