Skip to content

Справедлива вартість: розкриття удосконалюватимуться

by admin on December 4th, 2015

FASB оприлюднила проект змін до теми 820 Кодифікації US-GAAP, що стосуються розкриття інформації про оцінку за справедливою вартістю – Disclosure Framework—Changes to the Disclosure Requirements for Fair Value Measurement.
Зокрема пропонується виключити вимоги про розкриття даних стосовно переведення оцінки між рівнями 1 та 2, а також стосовно політики і процедур оцінки на рівні 3.

Коментарі та зауваження в рамках обговорення проекту прийматимуться до кінця лютого 2016 року.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS