Skip to content

Податкова амортизація нарахувується на бухгалтерську вартість

by admin on December 15th, 2015

В листі ДФС  від 04.12.2015 р. N 26508/10/28-10-06-11 вказано на те, що “фінансовий результат до оподаткування на суму дооцінок не збільшується у випадку, якщо у попередніх звітних періодах уцінка не проводилась”.
Висновок податківців такий:
“ Амортизації переоцінених основних засобів, відповідно до ст. 138 ПКУ не містить вимог щодо додаткових коригувань, які призведуть до перегляду та зменшення нарахованої амортизації, у зв’язку з тим, що вартість основних засобів перецінилась.
      Дооцінка основних засобів може включатися до вартості основних засобів та амортизуватися для цілей податкового обліку”.

Отже бухгалтерське збільшення вартості основних засобів збільшить податкові витрати.
   

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS