Skip to content

Зміни до МСБО 28 та МСФЗ 10 відкладено

by admin on December 17th, 2015

Рада з МСБО вирішила відкласти набуття чинності змін, внесених 2014 року до МСБО 28 та МСФЗ 10, які мали б застосовуватися з 2016 року.
Зміни стосуються обліку визнання прибутків /збитків, що виникають в операціях між інвестором та асоційованим (спільним) підприємством.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS