Skip to content

Лізингова революція: американці наздоганяють МСФЗ

by admin on February 26th, 2016

FASB випустила новий стандарт з обліку лізингу – Оновлення US-GAAP: ASU 2016-02—Leases (Topic 842).
Головна риса нових правил обліку: оренда строком понад 12 місяців має відображатися в балансі орендаря.
Цей підхід концептуально узгоджується з правилами обліку, зафксованими в нещодавно затвердженому МСФЗ 16.
Новий стандарт застосовується з грудня 2018 року.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS