Skip to content

Закон про український бухоблік євроінтегрують

by admin on March 21st, 2016

Законопроект про внесення змін до Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” розроблено з метою виконання Угоди про економічну асоціацію з ЄС. Більша частина змін стосуються адаптації до Директиви ЄС з регулювання бухобліку.

Проектом зокрема передбачається кардинально змінити класифікацію підприємств за розмірами.

Деяким підприємствам доведеться складати нові форми звітності – звіт про управління, і звіт про платежі до бюджету.

Запроваджується нова категорія, до якої підвищені вимоги звітування:
підприємства, що становлять суспільний інтерес, — публічні акціонерні товариства та емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи, які провадять діяльність на підставі ліцензії, та підприємства, які відповідно до цього Закону належать до великих підприємств”.

Із Закону запропоновано видалити всі принципи обліку, які тепер містяться в статті 4.

Також запропоновано запровадити певні виимоги до головного бухгалтера підприємства, що становить суспільний інтерес:
“Головним бухгалтером підприємства, що становить суспільний інтерес, може бути призначена особа, яка має повну вищу економічну освіту, стаж роботи бухгалтером, аудитором, ревізором не менше трьох років, не має непогашеної або незнятої судимості за вчинення злочину проти власності та у сфері господарської діяльності.
Інші вимоги до головного бухгалтера підприємства, що становить суспільний інтерес, можуть бути визначені законом.”

Пропонується спрощення у вигляді звільнення від консолідації малих груп:
“Підприємства, що контролюють інші підприємства (крім підприємств, що становлять суспільний інтерес), можуть не подавати консолідованої фінансової звітності, якщо разом із контрольованими підприємствами їх показники на річну дату складання фінансової звітності не перевищують двох з таких критеріїв:
загальна вартість активів — до 4 млн. євро;
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8  млн. євро;
середня кількість працівників — до 50 осіб”.

З реквізитів первинного документу пропонується вилучити ознаку місця його складання.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS