Skip to content

Помилки: подання

by admin on March 28th, 2016

В журналі “Головбух” №7/16 опубліковано статтю “Виправляємо бухгалтерські помилки різних періодів”. Автор О.Січ вказує зокрема на наступне:

“підприємство оприлюднює інформацію про виправлення помилок у фінансовій звітності або зазначає про недоцільність оприлюднення такої інформації у примітках до річної фінансової звітності з огляду на встановлений підприємством поріг суттєвості. На жаль, законодавство не встановлює, як визначати цю величину, тому залишаються поради Мінфіну”.

“жодна норма національних стандартів бухгалтерського обліку не вимагає подавати виправлену фінансову звітність повторно до органів статистики, тому радимо її надавати хіба що зацікавленим користувачам”.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS