Skip to content

Спільна діяльність: європрактика

by admin on March 30th, 2016

У звіті Європейського регуляторного органу з фондового ринку (ESMA), який аналізує дотримання підприємствами вимог щодо розкриття інформації у фінансовій звітності, зокрема вказано на ступінь поширеності спільної діяльності в ЄС (сфера дії МСФЗ 11 та МСФЗ 12).
Відповідно до звіту, біля 40% підприємств мають суттєві вкладення в спільні операції, а 80% підприємств вкладають значні кошти в спільні підприємства.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS