Skip to content

Оновлення намбе найн

by admin on March 31st, 2016

FASB затвердила чергове оновлення Кодифікації US-GAAP – ASU 2016-09.
Оновлення змінює розділ 718 Кодифікації в частині обліку виплат працівникам, заснованих на акціях.
Оновлення стосується питань відображення податкового впливу, а також класифікації статей в звіті про рух грошових коштів.
Зміни набувають чинності з грудня поточного року.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS