Skip to content

Зміни до МСФЗ 15

by admin on April 13th, 2016

Рада з МСБО затвердила зміни до МСФЗ 15, які пояснюють:
-особливості визначення факту виконання контрактних зобов’язань,
-ідентифікацію ролі підприємства в угоді як контрагента, чи як принципала,
-визнання доходу від надання ліцензій.
Ці зміни набудуть чинності разом зі стандартом, тобто з 01.01.18.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS