Skip to content

Десяте ASU з початку року

by admin on April 15th, 2016

FASB затвердила Оновлення до розділу 606 Кодифікації US-GAAP “Дохід від контрактів з клієнтами”. ASU № 2016-10 присвячено питанням визначення договірних зобов’язань та обліку доходу від угод з ліцензування.
Зміни набудуть чинності разом із розділом 606.
Американські стандартитори припускають, що в результаті впровадження зазначених змін можуть бути дещо відмінними вимоги МСФЗ 15 та розділу 606 Кодифікації. Тобто повної конвергенції стандартизаційних вимог годі чекати.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS