Skip to content

Старі дооцінки та нові уцінки

by admin on May 19th, 2016

На веб-ресурсі ДФС ЗІР розміщено консультацію щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму бухгалтерських уцінок цінних паперів.

Питання:

Чи враховується дооцінка цінних паперів, проведена до 01.01.15 р. при збільшенні фінрезультату на суму уцінки цінних паперів, які оцінюються за справедливою вартістю, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки?

Відповідь:

” Відповідно до п.п. 141.2.1 п. 141.2 ст. 141 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму уцінки цінних паперів (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик), інвестиційної нерухомості і біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю, відображених у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких активів.
Враховуючи, що зазначена норма ПКУ діє починаючи з 01.01.2015, з метою застосування п.п. 141.2.1 п. 141.2 ст. 141 ПКУ уцінка цінних паперів повинна порівнюватись з дооцінкою таких цінних паперів проведеною після 01 січня 2015 року“.

Наш коментар:
Судячи з усього, такою відповіддю податківці спонукають підприємство збільшити фінрезультат до оподаткування на всю суму уцінки.
Зауважимо, що в п.141.2.1 ПКУ, який дисципліновано цитують податківці, немає жодних обмежень щодо строків проведення дооцінок.
Дооцінки, проведені до 2015 року, відносно уцінки, проведеної після 01.01.15, є “раніше проведеними дооцінками”. Отже такі дооцінки мають бути враховані при коригуванні фінрезультату за правилами п.141.2.1 ПКУ.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS