Skip to content

Земля: право і постійність

by admin on May 20th, 2016

В журналі “Головбух” № 12/16 Вікторія Мусієнко публікує статтю, присвячену проблемам обліку права постійного користування землею.
Автор вважає, що таке право слід обліковувати як нематеріальний актив. Але “питання про визначення первісної вартості залишається відкритим”. Оцінка безоплатно отриманого НМА має здійснюватися за справедливою вартістю. При цьому в статті за основу пропонується брати справедливу вартість землі.
Автор зазначає, що в бухобліку такий НМА не амортизується, а в податковому може амортизуватися в склади 6 групи НМА.
Втім стаття попереджає про те, що в ЄБНЗ було розміщено консультацію, де вказувалось, що таке право не відображається в податковому обліку.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS