Skip to content

Фундація МСФЗ: підсумки 2015 року невтішні

by admin on May 24th, 2016

Пет Світ (Pat Sweet) в публікації для CCH Daily аналізує сумні фінансові наслідки діяльності Фундації з МСФЗ в 2015 році.
Сукупний дохід впав на 1 млн. фунтів.
Падіння обумовлено перш за все значним зниженням внесків США. В 2015 році ці внески склали майже 800 тис. фунтів, а в 2014 – 2,6 млн. фунтів.
Цікаво, що перенесені на майбутнє податкові збитки в сумі 5,55 млн. фунтів, не призвели до визнання відстроченого податкового активу. Пояснення таке: можливість компенсувати ці збитки за рахунок зменшення оподатковуваного прибутку в майбутньому є невизначеною.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS