Skip to content

Альтернативні показники: не заборонено

by admin on May 26th, 2016

Британська Рада з фінансової звітності (Financial Reporting Council – FRC) систематизувала деякі найбільш поширені питання щодо включення в фінансову звітність альтернативних показників діяльності (Alternative Performance Measures -APMs). Відповіді на ці питання базуються на позиції Європейського органу з цінних паперів і ринків (European Securities and Markets Authority – ESMA).
Роз’яснення стосуються таких показників як EBITDA, та подібні операційні показники, а також показника вільних грошових потоків (Free Cash Flows – FCF).
В документі наголошується, що подання таких показників не вимагається, але і не забороняється.
У разі включення їх до фінансовї звітності, вони повинні буди виокремлені, а в примітках мають бути подані пояснення змісту показників, а також їхній зв’язок з стандартизованими показниками фінансової звітності.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS