Skip to content

Амортизаційні коригування за “нарахуванням”

by admin on June 8th, 2016

В листі ДФС від 30.05.2016 р. № 11769/6/99-99-15-02-02-15 податківці зауважили:
“фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до правил бухгалтерського обліку та зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст.138 Кодексу незалежно від того, чи включена така амортизація до складу витрат за правилами бухгалтерського обліку“.

Отже бухгалтерський фінрезультат коригується на суму амортизації навіть тоді, коли ця амортизація на нього не вплинула. Причина в тому, що ПКУ оперує поняттям “нарахована амортизація”. Нарахування амортизації в бухобліку може відбуватися як списанням на витрати, так і капіталізацією в складі вартості активів.
   

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS