Skip to content

Переоцінки ОЗ не враховються з метою оподаткування

by admin on June 8th, 2016

В листі ДФС від 23.05.2016 р. № 11126/6/99-99-15-02-02-15 податківці знов підтвердили свою позицію щодо неврахування бухгалтерських переоцінок основних засобів під час нарахування амортизації.

“Вартість основних засобів, введених в експлуатацію після 01.01.2015 р., з метою амортизації відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу визначається згідно з правилами бухгалтерського обліку без урахування переоцінки таких основних засобів.”

“починаючи з 01.01.2015 р., для розрахунку амортизації відповідно до положень п. 138.3 ст. 138 Кодексу визнається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку”.

Зауважимо, що цього разу податківці вже не посилаються на дефініцію “залишкової вартості” основних засобів, наведену в ПКУ.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS