Skip to content

“Справедлива” інвестнерухомість не амортизується

by admin on June 8th, 2016

Лист ДФС  від 23.05.2016 р. № 5292/К/99-99-15-02-02-14 роз’яснює питання податкового обліку інвестиційної нерухомості.
Висновок листа такий:
“якщо підприємство обирає оцінку інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю, то об’єкт інвестиційної нерухомості не підлягатиме амортизації згідно з П(С)БО 7, у цьому разі платник податку не коригує фінансовий результат до оподаткування на різниці, які формуються відповідно до положень ст. 138 Кодексу, у тому числі нараховану амортизацію”.

Слід звернути увагу на те, що інвестнерухомість відповідає ознакам “основних засобів”, наведеним в ПКУ. Це дало підстави деяким експертам висловлювати припущення про можливість податкової амортизації інвестнерухомості, навіть якщо в бухобліку така амортизація не нараховується.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS