Skip to content

Керування фінансами критично важливо

by admin on June 10th, 2016

Останні дослідження АССА довели важливість фінансового менеджмента для підприємців.
8-14% підприємств йдуть з бізнесу щороку,
більше 50% стартапів банкрутують протягом п’яти років,
36% банкрутств зумовлені неадекватним фінансовим менеджментом

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS