Skip to content

Безкоштовно-засновницьке

by admin on June 22nd, 2016

В листі чернігівської ДФС № 1968/10/25-01-12-02-06 від 15.06.2016 р. розглянуте питання обліку основних засобів, отриманих від засновників:

” Розділ III не містить положень щодо порядку оподаткування основних засобів, отриманих від засновників.
Тобто, такі операції визначаються відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності
<...>
Таким чином, безоплатне отримання основних фондів не призводить до виникнення доходів в момент отримання. Дохід визначається в момент нарахування амортизації. Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів, що підлягають амортизації, визначається у сумі, пропорційній величині амортизаційних відрахувань з відповідних необоротних активів одночасно з нарахуванням амортизації та зменшенням залишку додаткового капіталу”.

Думаємо, чернігівським податківцям слід нагадати норму п.5 ПСБО15:
“Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена”.
Отже натяки на відображення доходу за операціями з власником підприємства є необгрунтованими інсінуаціями.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS