Skip to content

Франція віддає перевагу формалізму

by admin on June 24th, 2016

Нова Діректіва ЄС з бухоблику мала бути імплементованою країнами-членами до липня 2015 року.
Європейська асоціація бухгалтерів та аудиторів малого та середнього бізнесу проанализувала результати запровадження положень Євродирективи стосовно регулювання обліку малих підприємств в восьми країнах.
З’ясувалося, що в різних країнах по-різному ставляться до загальноєвропейських настанов.
Наприклад, Франція відмовилася запроваджувати принцип превалювання сутності над формою (“substance over form” principle).

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS