Skip to content

Дооцінки не було, але вона перевищена

by admin on June 28th, 2016

В листі ДФС №12522/6/99-99-15-02-02-15 від 07.06.2016 р. надається роз’яснення щодо податкового обліку інвестиційної нерухомості.
Зокрема податківці оприлюднили своє бачення норми п.п. 141.2.1 п. 141.2 ст. 141 Податкового Кодексу. Відповідно до цієї норми, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму уцінки інвестиційної нерухомості, яка оцінюється за справедливою вартістю, відображеною у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки.
Не ясно як слід тлумачити цю норму в ситуації, коли уцінці не передувала дооцінка.
Перший варіант інтерпретації: вважати дооцінку такою, що дорівнює нулю. Другий варіант: взагалі не застосовувати норму, якщо уцінці не передувала дооцінка.
Податківці, ясна річ, обрали перший варіант тлумачення:
перша уцінка проведена протягом звітного періоду після переведення операційної нерухомості до складу інвестиційної вважається такою, що перевищує попередні дооцінки та збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму уцінки”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS