Skip to content

Цюріх, Ганс і FICE

by admin on June 30th, 2016

Сьогодні на щорічній європейський конференції Фундації МСФЗ в Цюріху Голова Ради з МСБО Ганс Хугерворст (Hans Hoogervorst) анонсував свіжий погляд (fresh look) на структурування та презентацію фінансової звітності.
Серед іншого особливу увагу він звернув на фінансові інструменти з характеристиками капіталу (Financial instruments with the characteristics of equity -FICE). Рада збирається прояснити їхнє визначення, подання та вимоги до розкриття відповідної інформації.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS