Skip to content

МСЗ: склянка папівповна чи напівпорожня?

by admin on July 26th, 2016

Фундація з МСФЗ та провідні світові федерації фондових бірж провели дослідження використання МСФЗ компаніями, що знаходяться в біржових лістингах.
Результат такий: використовують МСФЗ – 52,5% зазначених підприємств.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS