Skip to content

Помилки та звітність

by admin on July 27th, 2016

В листі ДФС від 26.05.2016 р. № 11515/6/99-99-15-02-01-15 йдеться про те, яким чином відображати помилки у податковій звітності. В листі зазначено:

“якщо виправлення помилок у фінансовій звітності впливає на фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток) та як наслідок на показник об’єкта оподаткування податком на прибуток, то платник податків здійснює виправлення показників податкової декларації з податку на прибуток шляхом подання або уточнюючого розрахунку, або у складі податкової декларації з податку на прибуток за відповідний податковий (звітний) період за чинною на день їх подання формою”.

Слід нагадати, що відповідно до ПСБО 6, виправлення помилок попередніх звітніх періодів фіксується кореспонденцією з нерозподіленим прибутком. Таким чином, показник фінрезультата до оподаткування коригуванню не піддається.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS