Skip to content

Основний в бухгалтерському, неосновний в податковому

by admin on July 29th, 2016

В листі ДФС  від 18.07.2016 р. № 15389/6/99-99-15-02-02-15 розглянуто питання коригувань щодо амортизації тих об’єктів, які в бухобліку вважаються основними засобами, а в податковому – такими не вважаються.
Така ситуація виникає, коли в бухобліку встановлено межу вартості основних засобів нижчу за межу, встановлену ПКУ.
Висновок податківців такий:
“у разі якщо строк корисного використання (експлуатації) активу становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік), але вартість такого активу менше 6000 гривень, то такий актив в податковому обліку не визнається основним засобом, і платник не формує різниці визначені до ст. 138 Кодексу за таким активом“.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS