Skip to content

ДФС жжот: запаси – це витрати

by admin on July 29th, 2016

В листі ДФС від 15.07.2016 р. № 15291/6/99-99-15-02-02-15 розглянуто питання коригувань на суми забезпечень.
Нагадаємо, що ПКУ вимагає коригування на суму витрат на формування резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат.
Отже коли забезпечення формується не за рахунок збільшення витрат, а за рахунок збільшення вартості активів (наприклад за дебетом рахунків 15, 10, 23), то. формально кажучи, в коригуванні немає потреби.
Судячи з усього, податківці іншої думки. Адже вони називають активи у вигляді запасів (незавершене виробництво, готова продукція) “витратами”:

“платник податку збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму витрат на формування забезпечень для відшкодування наступних витрат та зменшує фінансовий результат на суму витрат, які відшкодовані за рахунок таких забезпечень, незалежно від того, у складі яких витрат вони відображені (поточні, незавершене виробництво, залишки готової продукції)”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS