Skip to content

17: консолідація

by admin on October 26th, 2016

FASB затвердила ASU 2016-17, яке вносить зміни до розділу 810 Кодифікації US-GAAP.
Зміни надають керівництво щодо визначення непрямого впливу на підприємства змінної частки (VIЕ), частки в яких утримуються пов’язаними особами. Відповідний аналіз робиться з метою з’ясування необхідності в консолідації.
Зміни набувають чинності з грудня 2016 року.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS