Skip to content

Коли завгодно

by admin on November 21st, 2016

В листі Мінфіну від 14.08.16 N 31-11410-07-10/23534 вказано наступне:

“Відповідно до пункту 9 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, облікова політика може змінюватися тільки, якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку, або якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.

Згідно з пунктом 3.2 Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом МФУ від 27.06.2013 р. N 635 (далі – Методичні рекомендації), облікова політика може бути змінена, як правило, з початку року.

Відповідно до пункту 3.4 Методичних рекомендацій розпорядчий документ про облікову політику може бути прийнятий як базисний на час діяльності підприємства, до якого за потреби вносяться зміни з визначеного часу.

Таким чином, підприємство може вносити відповідні зміни до розпорядчого документа про облікову політику протягом року з урахуванням норм, передбачених пунктами 3.2 – 3.4 Методичних рекомендацій”.

Отже змінювати облікову політику можна і не з початку року.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS