Skip to content

“Справедлива” міфологія

by admin on November 29th, 2016

В статті “Розвінчання міфів про справедливу вартість” Пол Міллер (PAUL B.W. MILLER) та Пол Бенсон (PAUL R. BAHNSON) поставили за мету розкритикувати чотирнадцять поширених стереотипів щодо використання справедливої вартості у сучасній системі бухгалтерського обліку.
В першій частині статті проаналізовано два мфи:
1) ринкова вартість – це одна цифра,
2) первісна вартість статті є її ринковою ціною на дату визнання.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS