Skip to content

Політичні зміни – не компетенція ДФС

by admin on November 29th, 2016

В листі ГУ ДФС у м. Києві від 20.09.2016 № 20663/10/26-15-12-05-11 розглянуто ситуацію впливу на податковий облік зміни облікової політики:

“Відповідно до ст. 1 Закону № 996-XIV, облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на основних принципах, встановлених у ст. 4 Закону № 996-XIV, до яких належить послідовність – постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності.

Згідно з п. 9 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 № 137, облікова політика може змінюватися тільки, якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку, або, якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.

Враховуючи викладене, з питання, що є достатніми причинами для зміни облікової політики в частині зміни методу оцінки запасів доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.

Поряд з цим, слід зазначити, що ст. 36 Кодексу визначено, що платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати відповідність проведення ними операцій.

Натомість, оцінка правомірності відображення в податковому обліку господарських операцій може бути здійснена лише в межах податкової перевірки у відповідності до вимог Кодексу”.

Важливо, що ПКУ не містить спеціальних настанов стосовно врахування наслідків зміни облікової політики. І якщо, наприклад, такі зміни приводять до обороту за кредитом рахунку 44, то у платника податків може виникнути певна податкова зацікавленість у них.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS